Meer informatie over "Academy op maat"

Om te groeien als bedrijf is het belangrijk dat je medewerkers steeds nieuwe marketing- en communicatievaardigheden onder de knie krijgen en mee zijn met nieuwe evoluties. 

Onze Talent Pool ter beschikking

Met CrossCast stellen we de brede kennis in onze Talent Pool graag ter beschikking van jouw organisatie.

Kruisbestuiving

Marketing en communicatie zijn twee vakgebieden die aan belang toenemen, ook in andere functies zoals HR. Bovendien valt er veel te leren als verschillende profielen hun expertise uitwisselen.

Daarom focussen we op kruisbestuivingen tussen verschillende kennisdomeinen, zoals bijvoorbeeld tussen marketing en HR.

Wat kan een HR manager leren van een digital marketeer? Wat kan een copywriter bijleren van de UX designer? En hoe kunnen een software tester, een community manager en een analytics guru elkaar slimmer maken?

Kortom: hoe kunnen experten uit verschillende functies elkaar verrijken om op een betere manier het hoofd te bieden aan hedendaagse uitdagingen? Dat ontdek je in de CrossCast Academy.