Meer informatie over "Webcopywriters bouwen mee aan een nieuwe site"

Matexi is een projectontwikkelaar – zeg maar buurtontwikkelaar – met meer dan 70 jaar ervaring en 350 medewerkers.

Hun filosofie is uniek: ze kijken verder dan het dak boven je hoofd en ontwikkelen leefbare buurten waarin het samenleven met anderen centraal staat. Daarbij kiezen ze voor een duurzame, energiezuinige aanpak.

Doelstelling

De website van Matexi was dringend aan een update toe.

Naast de corporate pagina’s waarin de visie en filosofie van het bedrijf aan bod komt, moesten er ook 150 projectfiches aangepast en herschreven worden om alle projecten aan potentiële klanten voor te stellen.

Dit zowel in het Nederlands als het Frans.

Onze aanpak

We selecteerden twee ervaren webcopywriters / content providers: een Nederlandstalige en een Franstalige copywriter.

Ze verdeelden het werk onder elkaar en vervolgens vertaalden ze elkaars goedgekeurde teksten.

Daarbij kwam ook projectcoördinatie: de 150 projecten moesten inhoudelijk gecontroleerd worden door de salesmensen. Dat gebeurde in een aantal opeenvolgende correctierondes.

Het resultaat

Een nieuwe website voor Matexi die niet alleen vlot en modern oogt, maar die ook heel leesbaar is.

De nieuwe site weerspiegelt de visie, stijl en aanpak van deze hedendaagse buurtontwikkelaar en weet vooral veel sympathie voor het merk te creëren.

Matexi was dermate tevreden van het geleverde werk dat er meteen nog een aantal gezamenlijke projecten op de planning werden gezet.

Zoek je ervaren content providers om jouw website inhoudelijk en taalkundig op punt te stellen? CrossCast matcht de juiste experten met jouw project en team.