Als freelancer aan de slag via CrossCast? Klik hier
Content Production
Technical Assistance
E-Marketing expertise

Matexi – Webwriters bouwen mee aan een nieuwe site

Matexi – Webwriters bouwen mee aan een nieuwe site

Matexi is een projectontwikkelaar – zeg maar buurtontwikkelaar – met meer dan 70 jaar ervaring en 350 medewerkers. Dit bedrijf staat in België aan de top en realiseerde prestigieuze projecten zoals het Militair Hospitaal in Antwerpen en de Anco Torens in Turnhout. Hun filosofie is uniek: ze kijken verder dan het dak boven je hoofd en gaan resoluut voor het ontwikkelen van leefbare buurten waarin het samenleven met anderen centraal staat. Natuurlijk opteren ze daarbij voor een duurzame, energiezuinige aanpak.

 

 

Doelstelling

De website van Matexi was dringend aan een update toe, zowel structureel, visueel als inhoudelijk. Door een aantal factoren eigen aan de sector vereiste dit een specifieke aanpak. Naast de corporate pagina’s waarin de visie en filosofie van het bedrijf aan bod komt, moesten er ook een 150-tal projectfiches aangepast en herschreven worden om alle projecten op een aangename en toch informatieve manier aan potentiële klanten voor te stellen. En dit, zowel in het Nederlands als het Frans.

Onze aanpak

We selecteerden twee ervaren webwriters/content providers: een Nederlandstalige en een Franstalige copywriter. Na een verkennende fase verdeelden ze het werk onder elkaar en vervolgens vertaalden ze elkaars goedgekeurde teksten. Daarbij kwam ook een behoorlijke portie projectcoördinatie: de 150 projecten waren gebundeld in Business Units – elke provincie is een BU – en moesten inhoudelijk uitgeklaard worden door de salesmensen. Dat gebeurde in een aantal opeenvolgende correctierondes.

Het resultaat

Een nieuwe website voor Matexi die niet alleen vlot en modern oogt, maar die ook heel leesbaar is. Niet alleen de corporate pagina’s, maar eveneens de projectfiches. De nieuwe site weerspiegelt inhoudelijk volledig de visie, stijl en aanpak van deze hedendaagse buurtontwikkelaar en weet vooral veel sympathie voor het merk te creëren. Matexi was dermate tevreden van het geleverde werk dat er meteen nog een aantal gezamenlijke projecten op de planning werden gezet.

Zoek je ervaren content providers om jouw website inhoudelijk en taalkundig op punt te stellen? CrossCast matcht de juiste experten met jouw project en team.

more like this