Als freelancer aan de slag via CrossCast? Klik hier
Content Production
Technical Assistance
E-Marketing expertise

Privacy policy & disclaimer

Privacywet van 8 december 1992

Update Team BVBA (h.o.b. CrossCast), met maatschappelijke zetel te 9050 GENTBRUGGE, Kerkstraat 106, met KBO nr. BE 0846.854.837 (hierna “CrossCast”), uitbater van de websites http://www.crosscast.be en https://talent.crosscast.be, verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998), inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de ‘Privacywet’) in overeenstemming met de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 (de ‘Privacyrichtlijn’) te respecteren.

De Privacywet, evenals de Privacyrichtlijn zijn toegankelijk via de website: www.privacycommission.be.

Methode voor de verzameling van persoonsgegevens

CrossCast gaat respectvol om met de bezoekersgegevens die zij verzamelt via haar websites en de gegevens die bezoekers nalaten.

Gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan http://www.crosscast.be of https://talent.crosscast.be worden anoniem geregistreerd in Google Analytics.

Bezoekers kunnen zich inschrijven op de CrossCast nieuwsbrief middels het opgeven van naam, e-mailadres en taal.

Bezoekers kunnen opgenomen worden in de CrossCast Talent Pool middels het opgeven van naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer, LinkedIn-url, expertise, talenkennis,  mobiliteit, beschikbaarheid, motivatie.

Alle gegevens worden op vrijwillige basis meegedeeld. De bezoeker wordt op geen enkele wijze verplicht om de gegevens te verstrekken.

Cookies

CrossCast maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker (bv. taalkeuze).

Bezoekers kunnen ten allen tijde cookies van hun systemen (web- en mobile browsers) verwijderen.

Doeleinden

De persoonsgegevens van de bezoekers zullen door CrossCast slechts verzameld en verwerkt worden voor één van volgende doeleinden:

De persoonsgegevens van kandidaten voor de Talent Pool zullen door CrossCast slechts verzameld en verwerkt worden voor één van volgende doeleinden:

Recht op toegang en correctie van uw persoonlijke gegevens

U bent voortdurend in de mogelijkheid om de staat van uw persoonsgegevens na te gaan. Het volstaat ons per e-mail of post te contacteren op basis van de contactgegevens uit artikel 9.

Nadat wij uw identiteit hebben gecontroleerd, delen wij u deze staat zo spoedig mogelijk mee.

In het geval van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot uw persoonsgegevens, kan u ons uiteraard verzoeken om deze inlichtingen te verbeteren of te wijzigen.

Toestemming en verwijdering

Door gebruik te maken van de websites, verklaart u expliciet akkoord te gaan met ons privacybeleid zoals toegelicht op deze pagina.

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens worden verwijderd uit ons gegevensbestand, volstaat het ons per e-mail of post te contacteren overeenkomstig de contactgegevens uit artikel 9. Wij verbinden ons ertoe zo spoedig mogelijk over te gaan tot deze verwijdering, behalve uiteraard van die gegevens die krachtens de wet of overeenkomst moeten worden bewaard.

Eigendom en overdracht aan derden

Alle informatie en persoonsgegevens die worden verzameld zijn eigendom van CrossCast en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in huidige tekst inzake het Privacybeleid.

Zonder toestemming van de bezoeker worden zijn persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden.

Persoonsgegevens die door een kandidaat voor de Talent Pool worden verstrekt, zullen enkel mits voorafgaandelijke toestemming van de kandidaat aan potentiële opdrachtgevers worden overgemaakt.

CrossCast werkt met een centraal CRM-systeem voor het beheer van haar professionele relaties. Alle systemen die zij gebruikt worden maximaal beveiligd volgens de actueel geldende marktstandaarden.  

Disclaimer

CrossCast is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen over ons privacybeleid?

Neem contact op: 
Update Team bvba (h.o.b. CrossCast)
Adres van de maatschappelijke zetel: 9050 GENTBRUGGE, Kerkstraat 108
Tel.: +32 9 330 20 10
Websites: www.crosscast.be / talent.crosscast.be
Contactformulier
KBO-nr.: 0846.854.837