Als freelancer aan de slag via CrossCast? Klik hier
Content Production
Technical Assistance
E-Marketing expertise

De ideale freelancer

De ideale freelancer kan echt àlles wat je van hem of haar verwacht, doet dat voor een zacht prijsje en hangt aan een haakje aan de muur. Daar kan je hem/haar op het moment dat je hem/haar nodig hebt even af halen en ook meteen weer opbergen wanneer de opdracht erop zit. (Idealiter zou er een ON/OFF knop op zijn rug moeten zitten.)  Verder moet hij/zij uiteraard ruimschoots beschikken over alle talenten, vaardigheden en de tomeloze inzet die nodig zijn voor de job. En het spreekt vanzelf dat hij/zij zich meteen naadloos moet kunnen aanpassen aan de bedrijfscultuur en inpassen in het team. Ziedaar de ideale freelancer.

Goed, dit is een beetje overdreven en geen redelijke opdrachtgever zal het zo scherp (durven) formuleren. Toch is het nuttig ons een keertje af te vragen welke eigenschappen de 'ideale freelancer' moet bezitten om aan de wensen en verwachtingen van de klant-opdrachtgever te beantwoorden en competitief te blijven.

 

  1. Competenties

Een eerste stel noodzakelijke eigenschappen zijn uiteraard de professionele competenties. Dat is nu eenmaal waarvoor je ingehuurd wordt. Als freelancer moet je je stiel kennen. Je moet goed zijn in je vak en de nodige ervaring hebben.

Freelancers hebben er alle belang bij om zelf heel expliciet duidelijk te maken waarin zij gespecialiseerd zijn en op welk gebied zij extra expertise hebben - zonder daarin te overdrijven. Hoe succesvol je freelance carrière zal verlopen, hangt in hoge mate af van de specifieke competenties die je ontwikkelt en in welke mate je erin slaagt dit aan potentiële opdrachtgevers duidelijk te maken. Ben je bovendien een beetje kieskeurig en geef je voorrang aan opdrachten die in lijn liggen met je specialisme of focus, dan bouw je ook meteen relevante  ervaring en referenties op.

 

  1. Flexibiliteit 

Een tweede reeks eigenschappen kunnen we karakterieel noemen. Tegenover de vrijheid waarover je als freelancer beschikt, staat de verwachting van de opdrachtgever dat je flexibel bent. Daar moet je dus het karakter voor hebben. Flexibiliteit betekent overigens niet alleen dat je - binnen redelijke grenzen - maximaal beschikbaar moet zijn en je eigen (privé) prioriteiten al eens opzij moet kunnen schuiven, maar ook dat je een groot aanpassings- en inlevingsvermogen hebt. Dat zijn twee verschillende eigenschappen. Aanpassen moet je je aan de bedrijfscultuur van je opdrachtgever, aan het team waarbinnen je gaat functioneren, aan de context (bijvoorbeeld hoogdringendheid), aan de sector en aan de parameters van de opdracht. Inlevingsvermogen is belangrijk om je op de juiste manier te kunnen aanpassen.

Natuurlijk moet je ook correct en betrouwbaar zijn - wat je overigens ook van de opdrachtgever mag verwachten. Betrouwbaarheid kun je niet claimen, die moet je vooral uitstralen en in de dagelijkse realiteit waarmaken. Net als 'kwaliteit'.

 

  1. Prijs en beschikbaarheid

Een derde reeks factoren die je als freelancer competitief maken, zijn van praktische aard. Om te beginnen natuurlijk je prijskaartje. Je honorarium moet aantoonbaar recht evenredig zijn met wat je te bieden hebt, met de kwaliteit van het geleverde werk en last but not least hoe belangrijk dat voor de klant is. In je samenwerkingsovereenkomst of contract kunnen bepaalde elementen faciliterend of remmend werken: contractuele verplichtingen, opzegbaarheid, overdracht van auteursrecht voor creatieve prestaties, vertrouwelijkheid en dergelijke.

Tot slot is beschikbaarheid een gevoelige factor. Het is de eerste vraag die een opdrachtgever stelt wanneer hij een freelancer belt. Een freelancer kan zich moeilijk veroorloven bij dezelfde klant drie keer na mekaar een opdracht af te wijzen omdat hij/zij geen tijd heeft, volgeboekt is of op vakantie vertrekt. Daar trekt een opdrachtgever waarschijnlijk zijn conclusies uit.

Het ideaal is niet van deze wereld, maar het geeft wel de richting aan. En je kan altijd je best doen om in de buurt te komen. Als freelance, als vrije vogel, heb je tenslotte je lot grotendeels in eigen hand.

 

ZIN OM AAN DE SLAG TE GAAN? SOLLICITEER NU!

 

BEROEPEN VAN DE TOEKOMST

We leven in een wereld waarin alles in beweging is. Bedrijven en organisaties moeten zich voortdurend aanpassen, soms zelfs heruitvinden. Er is economische, ecologische, maatschappelijke druk en een niet aflatende stroom van grensverleggende technologische ontwikkelingen. Ook en vooral in de manier waarop mensen en bedrijven met elkaar communiceren, informatie uitwisselen.

Daarvoor zijn een heel stel nieuwe competenties nodig, ontstaan nieuwe beroepscategorieën, alsook nieuwe samenwerkingsvormen of manieren van werken.

CrossCast in is heel wat van die toekomstgerichte beroepen actief als talent pool en mediator. We zijn dan ook sterk geïnteresseerd in trends en evoluties over het werk van morgen. In deze rubriek "Jobs van de toekomst" willen wij daarover open nadenken, meningen en inzichten delen. Wij gaan proberen nieuwe beroepen in kaart te brengen, de vinger aan de pols te houden van nieuwe ontwikkelingen, de actualiteit te bespreken of onderzoeksresultaten te interpreteren.

De meningen die we hier delen zijn individuele en persoonlijke meningen van de auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van CrossCast.