Als freelancer aan de slag via CrossCast? Klik hier

De toekomst is aan de freelancers

Geschreven door: Karlo Zobell

Heb je water van de kraan nodig, dan draai je ze met één beweging open. Je draait ze even snel weer dicht wanneer je er genoeg van hebt. Een kraantje waaruit een stroom van mensen te voorschijn komt, was op 3 januari het coverbeeld van het gezaghebbende Engelse weekblad The EconomistTitel van de coverstory: 'Workers on tap' (medewerkers uit het kraantje), met als ondertitel 'Technology, freelancing and the future of the labour market'.

De toekomst is aan de freelancers om verschillende redenen, vindt The Economist. Allereerst is er natuurlijk de technologie, die op twee manieren een faciliterende rol speelt. Zij maakt voor ondernemingen en organisaties de toegang tot de freelance markt gemakkelijk, door het aanbieden van platformen, social media en andere online kanalen. Iedereen, zeker  de professionele freelancer, is bovendien vrijwel permanent online, bereikbaar en aanspreekbaar. Het is ook technologie die werken op afstand, thuis, mobiel en zelfs in remote teams mogelijk maakt. Dit zijn alvast twee factoren die freelance werk gemakkelijk inzetbaar, en dus flexibeler en goedkoper maken voor de bedrijven, in de afweging tegenover vast personeel.  

Specialisatie

Technologie speelt ook op een heel andere manier in de kaart van freelancers. Een explosie van software, applicaties en digitale kanalen brengt een hele reeks nieuwe specialisaties met zich mee. Er ontstaan zelfs volledig nieuwe beroepscategorieën. Dat geldt overigens voor alle technologieën. Ook engineering, design, logistiek, manufacturing en zelfs dienstenbedrijven zitten in technologische stroomversnellingen. Met superspecialisatie tot gevolg.

Bedrijven kunnen niet alle specialismen - zeker niet degene die niet tot hun kerncompetenties behoren - als vaste medewerkers in huis halen. Dat schept kansen voor gespecialiseerde freelancers die hun specifieke expertise ad hoc, flexibel, op maat en precies zolang als nodig kunnen aanbieden.

Superspecialisatie betekent overigens niet dat er geen generalisten meer nodig zijn. Voor het genereren van content voor online en offline communicatie bijvoorbeeld, moet je beroep kunnen doen op mensen met brede creatieve, communicatieve en journalistieke vaardigheden. En je hebt toch ook mensen nodig die het overzicht bewaren. Op de arbeidsmarkt is ruimte voor een heel gevarieerd, zowel breed als diep, aanbod van freelance activiteit.

Werk op aanvraag

De onmiddellijke beschikbaarheid en inzetbaarheid van freelance werkers, stelt The Economist, zal het arbeidslandschap, de structuur en manier van werken van bedrijven en niet in het minst onze loopbanen hertekenen. 'Work on demand' en 'on-demand economy' zijn de nieuwe ordewoorden.

Je kan er de laatste tijd niet meer naast kijken: naast The Economist publiceerden ook Harvard Business Review (HBR), Wall Street Journal en Financial Times (FT), om er maar enkele te noemen, over de boom in freelance activiteit en de herinrichting van de arbeidsmarkt.

Uiteraard zullen de klassieke patronen en mechanismen (vast werk, CAO's, de rol van sociale partners...) blijven bestaan, maar daarnaast ontwikkelt zich een uitgebreide parallelle realiteit van 'werk op aanvraag'. Volgens HBR zal werken als zelfstandig freelancer binnen afzienbare tijd 40% van de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten innemen. En FT schrijft dat in de UK binnen 3 jaar meer freelancers aan het werk zullen zijn dan ambtenaren.

Zoals elke nieuwe ontwikkeling heeft dit zijn voor- en nadelen, kent het zijn successen en mislukkingen. En helaas ook zijn misbruiken. De controverse rond Uber is hiervan een actueel voorbeeld. Dit leert ons dat de platformen of ondernemingen die de rol van bemiddelaar tussen vraag en aanbod in de on-demand economie op zich nemen, op veel uitdagingen een antwoord zullen moeten bieden: technologisch, organisatorisch, economisch maar ook juridisch en ethisch.

Vertrouwen

Tussen werkgever en (vaste) werknemer bestaat in het beste geval een band van wederzijdse appreciatie en vertrouwen. Kan diezelfde wederzijdse vertrouwensrelatie ook bestaan tussen (tijdelijke) werkaanbieder en freelance werker? En welke rol kunnen of moeten de bemiddelaars spelen in het smeden van waardering en vertrouwen, in beide richtingen.

Welke zekerheid over competenties, werkkracht en eerlijkheid heeft de werkgever wanneer hij een freelancer in huis haalt voor een belangrijke of gevoelige opdracht? En welke zekerheid heeft de freelancer dat hij correct behandeld en betaald wordt?

Recente statistieken vertellen ons dat 40% van de freelancers 'traag' of 'te laat' betaald worden. En wat met de sociale zekerheid en arbeidsrecht? Het is duidelijk dat aan het statuut van de zelfstandige freelancer nog gewerkt kan worden. De freelance platformen en de mediators, die er belang bij hebben beide zijden te vriend te houden, kunnen hierin een sturende rol spelen.

 

Zin om aan de slag te gaan? Solliciteer nu!

 

<< Terug naar overzicht

Beroepen van de toekomst

We leven in een wereld waarin alles in beweging is. Bedrijven en organisaties moeten zich voortdurend aanpassen, soms zelfs heruitvinden. Er is economische, ecologische, maatschappelijke druk en een niet aflatende stroom van grensverleggende technologische ontwikkelingen. Ook en vooral in de manier waarop mensen en bedrijven met elkaar communiceren, informatie uitwisselen.

Daarvoor zijn een heel stel nieuwe competenties nodig, ontstaan nieuwe beroepscategorieën, alsook nieuwe samenwerkingsvormen of manieren van werken.

CrossCast in is heel wat van die toekomstgerichte beroepen actief als talent pool en mediator. We zijn dan ook sterk geïnteresseerd in trends en evoluties over het werk van morgen. In deze rubriek "Jobs van de toekomst" willen wij daarover open nadenken, meningen en inzichten delen. Wij gaan proberen nieuwe beroepen in kaart te brengen, de vinger aan de pols te houden van nieuwe ontwikkelingen, de actualiteit te bespreken of onderzoeksresultaten te interpreteren.

De meningen die we hier delen zijn individuele en persoonlijke meningen van de auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van CrossCast.