Als freelancer aan de slag via CrossCast? Klik hier

Zelfstandig aan de slag: de voordelen

Freelancen is soms een zware stiel: veeleisende klanten en harde deadlines. Maar het heeft voordelen, zoals de mogelijkheid om je eigen tijd in te delen en je opdrachtgevers zelf te kiezen. Niet verwonderlijk dus dat steeds meer mensen de stap wagen.

Freelancen in de lift

Voor wie zich zorgen maakt over de toekomst van freelancewerk, is er goed nieuws: freelancen zit in de lift, en niet zo’n klein beetje. Volgens Forbes freelancet vandaag al een op drie Amerikanen – ongeveer 42 miljoen mensen. Tegen 2020 zou dat aantal zelfs groeien tot de helft van alle werkende inwoners van de Verenigde Staten. Dat is trouwens niet alleen een bewuste keuze van de freelancers zelf. Niet toevallig is het een zogenaamde ‘win-winsituatie’ voor freelancers en bedrijven.

Bedrijven op zoek naar flexibiliteit

“De explosieve toename van de freelance economie gebeurt op precies hetzelfde moment dat bedrijven op een compleet andere manier mensen gaan aanwerven”, schrijft Jeff Wald, medestichter van WorkMarket. “Talent verschuift van een vaste naar een variabele kost, en bedrijven passen hun aantal medewerkers aan in functie van hun behoeften.” In die zin past freelancen helemaal in de trend van de diensteneconomie. Bedrijven willen zo weinig mogelijk investeren om flexibeler te kunnen werken en ook in tijden van economische terugval het hoofd boven water te kunnen houden. Zo wordt stilaan alles alleen afgenomen in functie van de behoeften van het moment.

Een externe blik

Voor freelancers is het echter niet altijd eenvoudig om altijd zo flexibel te zijn. Het komt het er op aan om de juiste ervaring en specifieke kennis op te bouwen die bedrijven niet altijd in huis hebben of die ze voor bepaalde projecten tijdelijk nodig hebben, of extra nodig hebben. Bedrijven die bijvoorbeeld een nieuwe website willen uitbouwen, hebben op dat moment (extra) mensen nodig voor programmering, copywriting en lay-out. Een externe blik komt voor zulke projecten erg goed van pas, omdat het nieuwe ideeën en inzichten of een kritische kijk op een vaste routine kan opleveren. En daar betalen bedrijven graag voor. Freelancers zijn dan ook veel meer dan een kostenefficiënte oplossing in economisch fluctuerende omstandigheden. Ze geven werkelijk toegevoegde waarde omdat ze een bepaalde expertise hebben uitgebouwd.

Snel bijleren

Als freelancer leer je veel bij door ervaring. Je werkt voor verschillende soorten bedrijven zodat je hetzelfde soort project steeds weer op een iets andere manier ervaart. Neem nu het voorbeeld van de nieuwe bedrijfssite. Als freelance copywriter kan je, bij wijze van spreken, aan de lopende band meewerken aan dergelijke projecten bij verschillende bedrijven. Zo leer je veel intensiever en dus sneller bij dan bijvoorbeeld een interne communicatieverantwoordelijke die slechts eens om de zoveel jaar de website bijspijkert.

Investeer in jezelf

Het is belangrijk dat je blijft investeren in je eigen mogelijkheden. Het vreselijke cliché ‘stilstaan is achteruitgaan’, geldt zeker ook voor freelancers. Volg dus cursussen, lees vakliteratuur en houd de markt waarin je opereert goed in de gaten. Alleen zo blijf je die flexibele freelancer naar wie steeds meer bedrijven op zoek zijn.

 

ZIN OM AAN DE SLAG TE GAAN? SOLLICITEER NU!

 

<< Terug naar overzicht

Beroepen van de toekomst

We leven in een wereld waarin alles in beweging is. Bedrijven en organisaties moeten zich voortdurend aanpassen, soms zelfs heruitvinden. Er is economische, ecologische, maatschappelijke druk en een niet aflatende stroom van grensverleggende technologische ontwikkelingen. Ook en vooral in de manier waarop mensen en bedrijven met elkaar communiceren, informatie uitwisselen.

Daarvoor zijn een heel stel nieuwe competenties nodig, ontstaan nieuwe beroepscategorieën, alsook nieuwe samenwerkingsvormen of manieren van werken.

CrossCast in is heel wat van die toekomstgerichte beroepen actief als talent pool en mediator. We zijn dan ook sterk geïnteresseerd in trends en evoluties over het werk van morgen. In deze rubriek "Jobs van de toekomst" willen wij daarover open nadenken, meningen en inzichten delen. Wij gaan proberen nieuwe beroepen in kaart te brengen, de vinger aan de pols te houden van nieuwe ontwikkelingen, de actualiteit te bespreken of onderzoeksresultaten te interpreteren.

De meningen die we hier delen zijn individuele en persoonlijke meningen van de auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van CrossCast.