Voor onze klant zijn we op zoek naar een expert interne communicatie voor de operationele ondersteuning bij de uitwerking van een concreet intern communicatieplan 2021, alsook praktische ondersteuning voor bijhorende lopende projecten, en ondersteuning bij de integratie van de interne communicatiestrategie in de algemene strategie.

Jobomschrijving

Niet-limitatief mag je verwachten aan volgende taken:

 • In overleg met de directie en communicatiedienst de prioritaire acties uit het plan bepalen en uitwerken.
 • Een merkoefening opzetten (workshop), met als resultaat een missie en visie statement formuleren en een boodschappenmap ontwikkelen.
 • De visie in interne communicatietools omzetten met als doel de collega’s te informeren en te erkennen, en zo de betrokkenheid te verhogen (lancering van een nieuwsbrief, campagnes, animatievideo, bedrijfsapp/intranet…).
 • Trainingen geven aan de gebruikers van de communicatietools.
 • De interne communicatie over veranderingen voorbereiden.
 • Briefings voorbereiden en intern rapporteren.
 • De rol van interne ambassadeur opnemen (zorgen voor wisselwerking tussen de interne verantwoordelijken die de informatie moeten verspreiden).
 • Veranderingen verankeren.
 • Het beheer van eigen projecten en de (budget)opvolging garanderen.
 • Evenementen en presentaties organiseren en opvolgen.
 • Communicatie-acties op geregelde tijdstippen evalueren en bijsturen waar nodig.

Expertise

Volgende skills zijn je niet vreemd:

 • Publicrelationsacties, informatieverspreiding en promotieacties opzetten
 • Interne diensten adviseren en technisch ondersteunen bij hun communicatieacties
 • De communicatie voorbereiden (inhoud verzamelen, evalueren, selecteren, opstellen, ...)
 • De logistieke uitvoering van communicatieacties, -producten en -dragers plannen (verspreiding, expositie, distributie, …)
 • De kwaliteit van de verspreide informatie controleren
 • Schriftelijke, visuele of audiovisuele communicatieproducten uitwerken

Praktisch

Regime: minimum halftijds tot 4 dagen per week
Startdatum: 15/02/2021
Duurtijd: 12 maanden (verlenging mogelijk
Locatie: Remote (kantoren centraal in Brussel)

Bekijk onze andere opdrachten