Meer informatie

Budget

We kennen de marcom realiteit als geen ander en weten dat budgetten vaak beperkt zijn. Vanuit onze ervaring kunnen we je steeds een goede indicatie geven en adviseren bij de opmaak van een budget. Bij lopende budgetten waken we over de middelen die ingezet worden en verwittigen we tijdig mochten ze ontoereikend lijken.

Metrics

Marcom departementen willen resultaten. Daarom helpen we niet alleen met het selecteren en plaatsen van talent maar ook met het definiëren van Key Performance Indicators. Zo weten freelance experts goed wat er van hen wordt verwacht en kan er makkelijk bijgestuurd of geëvalueerd worden.

Product & doelgroep

Bedrijven hebben vaak een waaier aan producten voor uiteenlopende doelgroepen, vaak met aparte teams die voor deze producten verantwoordelijk zijn. Een externe adviseur of expert die over de silo’s heen kijkt, kan oplossingen voorstellen die voor iedereen winsten oplevert. Het resultaat: meer efficiëntie in de organisatie en meer succes voor het hele portfolio.

Content & kanalen

Communicatiekanalen blijven verder uitwaaieren. CrossCast vertelt je welke kanalen en formaten het meest aangewezen zijn voor je doelstellingen. Gedrukte media, audiovisuele media, sociale media, … We helpen je met een strategie en de experts om deze content te creëren en te beheren.

Merkbeheer & positionering

Externe experts zijn van grote meerwaarde voor brand managers die een breed pallet aan merken beheren. Ze helpen je om te focussen op de essentie en de consistentie, zeker in periodes waar bepaalde merken extra aandacht vragen of het portfolio uitgebreid wordt. Een freelance strateeg of brand manager zorgt voor meer armslag en een welkome ‘second opinion’.

Compliance & privacy

Arbeidswetgeving, gelijke kansen-beleid, privacy- en databescherming, … stellen specifieke eisen aan je marketing operations. Bij CrossCast volgen we dit nauwgezet op zodat je geen kostbare tijd verliest.

Connect nu the dots in jouw marketing operations.
Contacteer ons >


Download de whitepaper >