Wat doet een (marketing) communication manager?

De marketing communication manager is verantwoordelijk voor het marketingbeleid van de organisatie en brengt die in lijn met de bedrijfsdoelstellingen. Hij heeft een sturende functie en bepaalt de strategie (visie), werkt de tactiek uit (planning) en waakt over de kwalitatieve uitvoering ervan.
Ontdek onze (marketing) communication managers

Wat een marketing communication manager wel of niet doet verschilt enorm per organisatie, afhankelijk van:

  • Het product of dienst dat de organisatie aanbiedt
  • De grootte van de organisatie
  • De sector waarin de organisatie actief is.

Bij grotere bedrijven zien we vaak dat marketing communication managers vooral op strategisch niveau werken en het marketingteam aansturen en verder ontwikkelen. Bij kleinere organisaties neemt hij ook uitvoerende taken op zich, vaak in samenwerking met externe experten of agencies die hij dan aanstuurt.

Tot het takenpakket van een marketing communication manager behoren o.a. de volgende zaken:

  • Het uitvoeren van onderzoek naar markt- en klantbehoeften.
  • Het vertalen van de bedrijfsdoelstellingen naar een marketingstrategie, -plan en -acties en het toezien op de kwalitatieve uitvoering ervan binnen de afgesproken timing en het budget.
  • Waken over de KPI’s, bijsturen waar nodig en rapportering aan het management.
  • Het aansturen, leiding geven, motiveren en verder ontwikkelen van het marketingteam.
  • De brug vormen tussen de directie en het marketingteam en het businessplan van het bedrijf delen met het team zodat alle neuzen in dezelfde richting wijzen.

Zoek je getalenteerde (marketing) communication manager?

Bekijk de andere domeinen