Meer informatie over "Freelancers op tijdsbasis"

Nood aan tijdelijke versterking of een vervanging bij langdurige aanwezigheid, uitbreiding of reorganisatie? Of zoek je een communicatie- of marketingprofessional met specifieke skills voor een eenmalig project? CrossCast vindt een match met de freelancer(s) die je nodig hebt.

Vind een freelancer

Talent Pool met 2000 freelancers

De matchmakers van CrossCast kunnen een beroep doen op een Talent Pool van meer dan 2000 freelancers - gespecialiseerd in 3 domeinen op het vlak van marketing en communicatie:

1. content producers - zoals content marketeers, conversational designers, copywriters (NL, FR, EN), grafisch designers, illustratoren en animatie experts, proofreaders, redacteurs, scriptwriters, social media content creators, technical writers, vertalers, videospecialisten
2. technische experten - zoals analytics experten, chatbot developers, content input specialisten, conversie specialisten, digital campaign managers, front-end designers, UX consultants, webmasters
3. marcom specialisten - communicatiecoördinatoren, content strategen, digital project managers, marketing project managers, seo/sea experten, social media strategen

Flexibele werkwijze

We bekijken alle mogelijkheden in functie van je noden en wensen: fulltime of parttime, lange of korte termijn, vanop afstand of op locatie.

Jij vraagt, wij matchen het juiste profiel. Daarbij houden we rekening met meer dan louter competenties: zo waken we ook over de cultural fit tussen de persoonlijkheid van de freelancer en je bedrijfscultuur.

Duurzame samenwerking

CrossCast is méér dan 'leverancier van freelance talent'. Wij willen een hands-on partnership aangaan:

  • We selecteren de juiste persoon in functie van je doelen en ambities.
  • We nemen het operationele aspect voor onze rekening.
  • Tijdens de samenwerking geven we raad en grijpen in waar nodig.
  • We blijven onderzoeken hoe we de huidige werkmethode naar een volgend niveau kunnen brengen.
  • We stimuleren creativiteit en garanderen continuïteit.

Zo wil CrossCast een match realiseren waar alle partijen beter van worden.

Goede opvolging en continuïteit

CrossCast werkt in hoofdzaak met ervaren freelancers. Deze marketing- en communicatieprofessionals werkten al voor een brede waaier aan organisaties en kennen het klappen van de zweep. Door hun ervaring werken ze zich vlot in en komen snel op kruissnelheid.

Bij de start van elk project begeleidt CrossCast zowel de freelancer als jouw bedrijf. Zo kunnen jullie een 'vliegende start' nemen en leert een freelancer het bedrijf snel kennen. We beschikken bovendien over werkmethoden om de samenwerking tussen bedrijf en freelancer vlot te laten verlopen. Daardoor worden op korte termijn voelbare resultaten geboekt.