Het succes van ons selectieproces

Connecting the dots begint met een efficiënte screening. Tijdens ons selectieproces combineren we belangrijke inzichten uit zowel het HR-vak als de communicatiesector. Door onze focus op resultaat, authenticiteit, empathie en integriteit slagen we er doorgaans in om je binnen de 48u een oplossing voor te stellen.

Wat maakt onze rekrutering uniek?

CrossCast gaat verder dan de klassieke rekruteringsmethodes. Om sneller en efficiënter curricula vitae te screenen, werken we met AI-tools. Zo kunnen we zelf meer tijd besteden aan interviews, assessments en referentiechecks. Tijdens STAR-interviews peilen we zowel de competenties als de persoonlijkheid van de expert.

Via onder meer een DISC-analyse zien we of die persoonlijkheid past in een specifieke bedrijfscultuur. Deze consistente en gestructureerde methode geeft ons een accuraat beeld van freelance experts, en laat toe om hen objectief te vergelijken.

Ook dat is het succes van CrossCast:

  • We communiceren sterk en duidelijk.Open en transparant, met jou en de freelance experts. Over het selectieproces, de verwachtingen en de voortgang.
  • We geloven in gelijke kansen en diversiteit.
    CrossCast selecteert eerlijk en inclusief. Zonder vooringenomenheid of discriminatie op basis van ras, geslacht, leeftijd, etniciteit, religie, geaardheid of andere kenmerken.
  • We werken binnen het wettelijke kader.
    Conform de geldende wet- en regelgeving op het vlak van privacy, gelijke kansen, antidiscriminatie, …
  • We evalueren en verbeteren ons proces.
    Wie wil vooruitgaan, moet zichzelf durven in vraag stellen. Dat doen we regelmatig, om zo ons selectieproces nog meer te verfijnen.

Ontdek onze talent pool of maak kennis met onze direct beschikbare talenten.