Meer informatie over "Privacy Policy"

 

PRIVACY POLICY & DISCLAIMER

Algemeen

Update Team BVBA (h.o.b. CrossCast), met maatschappelijke zetel te 9050 GENTBRUGGE, Kerkstraat 106, met KBO nr. BE 0846.854.837 (hierna “CrossCast”), uitbater van de website http://www.crosscast.be, verbindt zich ertoe om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van 25 mei 2018, inzake de verwerking van de persoonsgegevens, te respecteren. De AVG is consulteerbaar via de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Door gebruik te maken van onze websites, verklaart u expliciet akkoord te gaan met ons privacybeleid zoals toegelicht op deze pagina.

Welke en hoe we persoonsgegevens verzamelen

CrossCast gaat respectvol om met de bezoekersgegevens die zij verzamelt via haar websites en de gegevens die bezoekers nalaten.

Gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan http://www.crosscast.be worden anoniem geregistreerd in Google Analytics.

Bezoekers kunnen zich inschrijven op de CrossCast nieuwsbrief middels het opgeven van naam, e-mailadres en taal.

Bezoekers kunnen opgenomen worden in de CrossCast Talent Pool middels het opgeven van naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer, LinkedIn-url, expertise, talenkennis,  mobiliteit, beschikbaarheid, motivatie.

Alle gegevens worden op vrijwillige basis meegedeeld. De bezoeker wordt op geen enkele wijze verplicht om de gegevens te verstrekken.

Doeleinden

De persoonsgegevens van de bezoekers zullen door CrossCast slechts verzameld en verwerkt worden voor één van volgende doeleinden:

 • om de bezoeker te identificeren ten aanzien van andere geregistreerde gebruikers
 • om CrossCast in staat te stellen de nieuwsbrief en eventuele andere informatieve en/of commerciële communicatie van CrossCast te versturen
 • om de algemene communicatie en inhoud van bepaalde pagina's van de websites te optimaliseren en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.
 • voor het opstellen van collectieve profielen (niet van individuele personen)
 • voor onderzoeks- en statistische doeleinden

De persoonsgegevens van kandidaten voor de Talent Pool zullen door CrossCast slechts verzameld en verwerkt worden voor één van volgende doeleinden:

 • Het toevoegen van de kandidaat met al zijn gegevens aan de centrale databank met kandidaten (Talent Pool).
 • Het verwerken van de kandidatuur met het oog op het voorstellen van de kandidaat voor opdrachten bij onze opdrachtgevers. Hiervoor kan telefonisch, via videochat, per sms of per mail contact met de kandidaat worden opgenomen.
 • Het voorstellen van een mogelijke opdracht.

Bewaartermijn

CrossCast bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelstellingen die we hierboven hebben omschreven, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

CrossCast verbindt er zich in elk geval toe uw gegevens niet langer te bewaren dan 5 jaar na ons laatste contact.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

U bent voortdurend in de mogelijkheid om de staat van uw persoonsgegevens na te gaan. Het volstaat ons per e-mail of post te contacteren op basis van de contactgegevens onderaan deze policy. Nadat wij uw identiteit hebben gecontroleerd, delen wij u deze staat zo spoedig mogelijk mee.

In het geval van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot uw persoonsgegevens, kan u ons uiteraard verzoeken om deze inlichtingen te verbeteren of te wijzigen.

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens worden verwijderd uit ons gegevensbestand, volstaat het ons per e-mail of post te contacteren overeenkomstig de contactgegevens onderaan deze policy. Wij verbinden ons ertoe zo spoedig mogelijk over te gaan tot deze verwijdering, behalve uiteraard van die gegevens die krachtens de wet of overeenkomst moeten worden bewaard.

Bij bovenstaande verzoeken zullen wij eerst uw identiteit controleren en danken u daarom een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

Overdracht persoonsgegevens aan derden  & ontvangers

Alle informatie en persoonsgegevens die worden verzameld zijn eigendom van CrossCast en zullen enkel worden gebruikt in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in huidige tekst inzake het Privacybeleid.

Zonder toestemming van de bezoeker worden zijn persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. In volgende gevallen worden gegevens aan een derde partij verstrekt:

 • Ter verzorging van de internet omgeving (webhosting)
 • Ter verzorging van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk,...)
 • Ter verzorging (en verspreiding) van nieuwsbrieven

Persoonsgegevens die door een kandidaat voor de Talent Pool worden verstrekt, zullen enkel mits voorafgaandelijke toestemming van de kandidaat aan potentiële opdrachtgevers (ontvangers) worden overgemaakt.

Beveiliging

CrossCast beschermt uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen te minimaliseren. CrossCast werkt met een centraal CRM-systeem voor het beheer van haar professionele relaties. Alle systemen die zij gebruikt worden maximaal beveiligd volgens de actueel geldende marktstandaarden.  

Cookies

CrossCast maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker (bv. taalkeuze).

Bezoekers kunnen ten allen tijde cookies van hun systemen (web- en mobile browsers) verwijderen.

Information about the consent to Albacross processing of personal data

We obtain your consent to the processing of personal data on the behalf of Albacross Nordic AB (“Albacross”).

Information collected from cookies set in your device that qualify as personal data will be processed by Albacross, a company offering lead identification and ad targeting services with offices in Stockholm and Krakow. Please see below for full contact details.

The purpose for the processing of the personal data is that it enables Albacross to improve a service rendered to us and our website (e.g “Lead Generation” service), by adding data to their database about companies.

The data that is collected and used by Albacross to achieve this purpose is information about the IP-address from which you visited our website, and technical information that enables Albacross to tell apart different visitors from the same IP-address. Albacross stores the domain from form input in order to correlate the IP-address with your employer.

You may at any time withdraw your consent to this processing. Such withdrawal may be made either by contacting us, or by contacting Albacross directly.

Albacross Nordic AB
Companyreg. no 556942-7338
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm, Sweden
www.albacross.com - contact@albacross.com

Disclaimer

CrossCast is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen over ons privacybeleid?

Neem contact op

Update Team bvba (h.o.b. CrossCast)
Adres van de maatschappelijke zetel: 9050 GENTBRUGGE, Kerkstraat 108
Tel.: +32 9 330 20 10
Websites: www.crosscast.be 
KBO-nr.: 0846.854.837