Meer informatie over "Content Pack"

Investeren in contentmarketing is nodig om top of mind te blijven bij bestaande contacten maar zeker ook om nieuwe leads binnen te halen voor het bedrijf. Contentmarketing is arbeidsintensief en werpt pas vruchten af als de inspanningen consequent worden volgehouden en kaderen in een strategische visie op content, met vooraf gedefinieerde en meetbare doelstellingen.

Wat is de ROI van jouw content marketing inspanningen?

In de praktijk stellen we vast dat veel bedrijven erg ad hoc te werk gaan waardoor ROI uitblijft. Op korte termijn is er aan leuke ideeën, creativiteit en enthousiasme geen gebrek. Maar op lange termijn slagen veel bedrijven er niet in om hun digitale kanalen up-to-date te houden. Dat heeft verschillende oorzaken.

  1. Een gebrek aan tijd en/of expertise. Content produceren, distribueren en laten converteren, neemt niet alleen veel tijd in beslag. Het vergt ook een mix aan technische expertise die inhouse niet altijd aanwezig is.
  2. Content alignment. Het aligneren van de bedrijfsdoelstellingen met de marketingdoelstellingen én de vertaalslag naar content die converteert, vergt ervaring...veel ervaring.
  3. Content tooling. Er zijn heel wat tools op de markt waarmee je jouw content marketing activiteiten efficiënter kan organiseren. Deze zijn helaas nog te weinig gekend waardoor de full force capaciteit nooit bereikt wordt.

Een betere balans tussen “effort” en “return”

Contentmarketing wordt nog te vaak aangestuurd vanuit “buikgevoel” en te weinig vanuit “data”. Elke goede contentstrategie begint met het analyseren van de beschikbare data (Google Analytics, Facebook Insights, Linkedin Analytics, SEO, data van gebruikte content tools, …). Welke content spreekt de beoogde doelgroepen aan? Wat werkt wel? Wat werkt helemaal niet?

Onze focus ligt op 3 zaken

  1. ROI. Meten is weten. Wij kiezen voor content die converteert. 
  2. Het juiste talent! Het inzetten van de juiste expert op het juiste moment zorgt voor tijds- en efficiëntiewinst.
  3. Operationele marketing. Wij focussen op uitvoering en zoeken daarbij continu naar procesoptimalisaties.

Bundel kennis én ervaring

Crosscast heeft al haar kennis, ervaring en talent op het vlak van content marketing gebundeld in een aantal servicepacks. Hiermee willen we je ondersteunen om de content trein op het juiste spoor en de juiste snelheid te houden. Je betaalt een vast bedrag per maand en krijgt hiervoor duidelijke en meetbare eindproducten in de plaats.

Wil je meer info?
Contacteer ons 
of maak hieronder je keuze