Meer informatie over "Steunmaatregelen voor freelancers tijdens de coronacrisis"

De Belgische regering heeft een steunpakket van 10 miljard euro vrijgemaakt voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen die inkomsten verliezen als gevolg van de wereldwijde pandemie. Geen enkele maatregel is specifiek gericht op freelancers, maar je komt wel voor verschillende financiële steunmaatregelen in aanmerking.

 

Hieronder hebben we de maatregelen verzameld die specifiek gelden voor freelancers.

Als freelancer kan je een beroep doen op verschillende vormen van financiële steun :

 1. Uitstel van betaling van BTW en belastingen
 2. Uitstel van sociale bijdragen
 3. Ziekteverlof voor zelfstandigen
 4. Tijdelijk overbruggingsrecht
 5. Overbruggingsrecht bij stopzetting van activiteit
 6. Hinderpremie van de Vlaamse overheid - 4000€
 7. Compensatiepremie van de Vlaamse overheid - 3000€

 

Betalingsuitstel van BTW en belastingen voor freelancers

De FOD Financiën wil financiële ademruimte geven aan zelfstandigen om tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. Daarom mag je volgende belastingen later of gespreid betalen:

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting

Hoe vraag je uitstel van belastingen en btw?

Goed nieuws! De aanvraag is zeer eenvoudig en kost je amper een paar minuten werk. Download een Worddocument en vraag betalingsuitstel aan voor alle belastingen tegelijkertijd.

Alle info over uitstel van belastingen voor freelancers door de FOD Financiën.

 

 

Betalingsuitstel van sociale bijdragen voor freelancers

Freelancers die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van sociale bijdragen uit te stellen zonder verhogingen en zonder invloed op de uitkeringen. Bekijk alle info over uitstel van sociale bijdragen voor freelancers.

Hoe uitstel van sociale bijdragen aanvragen?

Contacteer hiervoor je socialeverzekeringsfonds.

 • Veel sociale verzekeringsfondsen hebben een eenvoudig webformulier gemaakt waarmee je uitstel van betaling kan aanvragen.
 • Geen idee bij welk verzekeringsfonds je bent aangesloten? Op je laatste kwartaalafrekening kan je de naam van je sociaal verzekeringsfonds terugvinden.

 

Arbeidsongeschiktheid (ziekteverlof voor zelfstandigen)

Als je zelf ziek wordt door het coronavirus, heb je recht op uitkeringen vanaf de zevende dag arbeidsongeschiktheid.

Hoe arbeidsongeschiktheid voor freelancers aanvragen?

Contacteer hiervoor je ziekenfonds en bezorg hen het ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ dat je huisarts heeft ingevuld.

 

Tijdelijk overbruggingsrecht

Het tijdelijk overbruggingsrecht in het kader van overmacht is versoepeld. Je komt als freelancer in aanmerking voor het tijdelijk corona-overbruggingsrecht in 2 gevallen:

 • de overheid verplicht je om je activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken.
 • je moet je activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken als gevolg van de coronacrisis. Je kan bijvoorbeeld niet meer werken door quarantaine, door een gebrek aan grondstoffen of om economische of organisatorische redenen (verbonden met COVID-19).

Voorwaarden

 • Je bent zelfstandige in hoofdberoep of een zelfstandige in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.
 • Je betaalt sociale bijdragen in België.
 • Je hebt geen vervangingsinkomen.

Alle voorwaarden en het maandbedrag dat voor jou van toepassing is, vind je hier.

Hoe tijdelijk overbruggingsrecht voor freelancers aanvragen?

 

Overbruggingsrecht bij stopzetten activiteit

Hopelijk lukt het je als freelancer om de coronacrisis te doorstaan. Verder in dit artikel geven we je tips om nieuwe opdrachten te vinden, je thuiswerkkantoor handig in te richten en om de vrijgekomen tijd nuttig te besteden.

Moet je toch je bedrijf stopzetten door de coronacrisis? Dan kan je gebruikmaken van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Hoe vraag je het overbruggingsrecht aan?

Contacteer hiervoor je socialeverzekeringsfonds.

 

Hinderpremie van de Vlaamse overheid

Voor wie?

Ondernemingen die volledig moeten sluiten van de Nationale Veiligheidsraad, kunnen een Vlaamse hinderpremie aanvragen.

 • Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro.
 • Wie zijn zaak na 5 april gesloten moet houden, ontvangt een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.

Hoe vraag je een corona hinderpremie aan?

Je kan de aanvraag online indienen en hebt daarvoor tijd tot 5 mei 2020.

 

Corona compensatiepremie van de Vlaamse overheid

Voor wie?

Ondernemingen en freelancers die nog verder mogen werken of openblijven, maar door de beperkende maatregelen een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

 • De steun omvat een eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro.
 • Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen de compensatiepremie ontvangen.

Hoe aanvragen?

De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO. Meer informatie is momenteel nog niet beschikbaar.


<< Terug naar Corona overzicht

Vragen over corona? Tips voor andere freelancers? Laat het ons weten. We gaan voor jou op zoek naar het antwoord en vullen deze pagina’s verder aan.

---

Ook UNIZO heeft een volledig overzicht gemaakt van steunmaatregelen voor alle freelancers, zelfstandigen en werkgevers.