Als freelancer aan de slag via CrossCast? Klik hier
Content Production
Technical Assistance
E-Marketing expertise

Previdis - Communicatie take-over door virtueel team

Previdis is een initiatief van de P&V groep en wil via informatie, suggesties en innovatieve tools bedrijven sensibiliseren over welzijn, gezondheid en veiligheid op het werk. Een van hun strijdpunten is bijvoorbeeld het aanpakken van burn-outs.

Doelstelling

Previdis kwam bij CrossCast aankloppen om hun positionering, missie en visie scherp te stellen en vorm te geven. Uitdaging hierbij was om de toegevoegde waarde van Previdis te bepalen. Momenteel is er bv. een overload aan informatie over burn-outs. Er moest uitgezocht worden op welke manier Previdis hier een unieke positie kan innemen en hoe ze zich inhoudelijk kunnen differentiëren van andere spelers.

Aanpak

CrossCast sloeg de handen in elkaar met Jan Verhelst, oprichter van branding agency Lobkey Monster. Samen met de klant werd eerst de positionering van Previdis scherpgesteld. Daarna werd er een operationeel communicatieplan opgesteld en van daaruit een vervolgtraject met concrete acties. Een van die acties was het samenstellen van een virtueel communicatiebureau om de communicatie voor zijn rekening te nemen: design, website, content, events organiseren, social media, nieuwsbrieven, … Het team werd - en wordt nog steeds - geleidelijk samengesteld; het juiste profiel op het juiste moment. Enkele experten worden gedurende het hele project ingezet, nl. een project manager, marketing strateeg, community manager, copywriters en een SEO-specialist.

Belangrijk aspect van de strategie is dat men wil sensibiliseren via content. Concreet betekent dit dat er veel teksten vanuit SEO-perspectief worden geschreven en dat er gebruik wordt gemaakt van bv. video en infographics, … Een multiformat-aanpak dus.

Resultaat

Het resultaat is een langdurige en efficiënte samenwerking. Previdis heeft een gans marketing- en communicatieteam ter beschikking om het project in goede banen te leiden. Enkele concrete resultaten zijn het bedenken en organiseren van diverse seminaries en een nieuwe website met blogartikelen, infographs, video’s en een duidelijk dashboard.

Wil je ook dat een team van experten de communicatie van jouw bedrijf onder handen neemt? Of wil je graag advies over je huidige communicatiestrategie? CrossCast stelt graag voor jou een virtueel team samen met de juiste experten.  

 

more like this